top of page

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinės parduotuvės megasonus.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine parduotuve megasonus.lt (Toliau – megasonus.lt, Pardavėjas) sąlygas. Taisyklės yra taikomos Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas internetinėje parduotuvėje megasonus.lt

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Kliento ir (ar) Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę:
1.2.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2.2 nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;
1.2.3 juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;
1.2.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.3 Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos ir informacija dėl užsakytų Prekių pateikiama Pirkėjui Prekių užsakymo pateikimo Tinklapyje metu; Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 

2.         PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1.      Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.      Pirkėjas spausdamas mygtuką pirkti sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

2.3.      Pirkėjas pats atsako už visus savo veiksmus atliktus naudojantis svetaine.

2.4.      Pirkėjas privalo nurodyti teisingus prašomus duomenis apsipirkdamas svetainėje. Nepilnai, neaiškiai, netiksliai, neteisingai pateikus duomenis ir apmokėjus užsakymą ar pasirinkus kitą atsiskaitymo būdą ir patvirtinus užsakymą, Pirkėjas pats prisiima visas iš to kylančias papildomas išlaidas ir nuostolius.

2.5.      Pirkėjas privalo pats priimti prekes iš kurjerio.

 

3.         PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.      Pardavėjas sudaro salygas ir suteikia galimybę naudotis internetine paruotuve ir įsigyti prekes ir paslaugas.

3.2.      Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo panaikinti prisijungimo paskyrą ir jos duomenis, apriboti naudojimąsi svetaine ir internetine parduotuve

3.3.      Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo panaikinti ir blokuoti melagingas, netikslias, nepilnai užpildytas, nenaudojamas, naudojamas ne pagal paskirtį ar neleistiną veiklą vykdančias, siekiančias pakenkti ar pažeidžiančias šias Taisykles ir svetainės naudojimosi sąlygas prisijungimo paskyras.

3.4.      Pardavėjas įsipareigoja vykdyti pirkimo-pardavimo sutartis, pranešti Pirkėjui nedelsiant jei dėl susidariusių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, klaidos, likučio pasikeitimo, tiekimo sutrikimo ar kitų aplinkybių negali įvykdyti sutarties ir pasiūlyti kitą variantą jei toks yra galimas. Sutarties nutraukimo atveju apmokėta suma grąžinama pirkėjui per 5 darbo dienas (toliau - d.d.).

3.5.      Pardavėjas pasilieka teisę panaikinti užpildytą užsakymą jei užsakymo negalima įvykdyti dėl Pirkėjo kaltės pvz. pateikti ne visi ar netikslūs prašomi duomenys, nurodytas netikslus, klaidinantis prekių pristatymo adresas; nesant galimybės susisiekti su Pirkėju telefonu ar elektoniniu paštu.

3.6.      Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti apmokėtą pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 d.d., jei užsakymo negalima įvykdyti dėl Pirkėjo kaltės, pvz. pateikti ne visi ar netikslūs prašomi duomenys, nurodytas netikslus, klaidinantis prekių pristatymo adresas; nesant galimybės susisiekti su Pirkėju telefonu ar elektoniniu paštu. Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu dėl sutarties nutraukimo.

 

4.         ATSISKAITYMAS UŽ PREKES IR PASLAUGAS

4.1.      Už prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis internetinės bankininkystės prisijungimo sistema arba išankstiniu pavedimu.

4.2.      Pprekės apmokamos tik išankstiniu pavedimu.

4.3.      Atliekant apmokėjimą pavedimu ar kito asmens vardu, būtina nurodyti užsakymo kodą mokėjimo paskirties lauke. Nepateikus užsakymo kodo, užsakymo apdorojimas ir prekių pristatymas gali trukti ilgiau.

 

5.         PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1.      Dauguma mūsų prekių yra gaminos gavus užsakymą, todėl pristatymo terminas gali užtrukti iki 3 savaičių.

5.2.      Dėl tikslaus prekių pristatymo termino klausti el. p. info@megasonus.lt

5.3.      Prekių pristatymo kaina nurodoma atskirai, prekių krepšelyje pasirinkus pristatymo būdą.

5.4.      Priimant prekes Pirkėjas privalo apžiūrėti prekes - pastebėjus klaidą, pažeidimą ar kitą neatitikimą, Pirkėjas turi nepriimti siuntos. Priėmus prekes, laikoma kad siunta pristatyta tvarkinga ir be jokių trūkumų. Jei pristatytos prekės neatitinka Pirkėjo pateikto užsakymo ar trūksta dalies siuntos, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@megasonus.lt

 

6.         PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1.      Pirkėjas gali grąžinti prekes ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Grąžinamos prekės turi būti kokybiškos, nepažeistos ir nesumontuotos, su originalia pakuote.

6.2.      Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.3.      Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 10 d.d. nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

6.4.      Pirkėjas pageidaujantis grąžinti prekes turi pirma kreiptis elektroniniu paštu: info@megasonus.lt

 

7.         PREKIŲ GARANTIJA

7.1.      Perkamoms padangoms suteikiama 2 metų garantija.

7.2.      Garantija suteikiama gamybiniams defektams, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojant prekes garantija nėra taikoma.

7.3.      Garantija įsigalioja nuo padangų pardavimo datos.

 

9.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.1 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


12.2 Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl megasonus.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt).
12.3 Pirkėjas, esant ginčytinai situacijai, turėtų pirmiausia kreiptis į Pardavėją, o nepavykus išspręsti ginčo, dėl ginčo sprendimo turi teisę kreiptis į elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
12.4 Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. 

12.5 Norėdami informuoti Pardavėją apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Pardavėjo pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@megasonus.lt

bottom of page