Kauno valstybinio lėlių teatro akustika

Kauno valstybinio lėlių teatro, didžiosios salės rekonstrukcijos akustikos konsultavimas. Klientas vykdydamas rekonstravimo darbus išreiškė norą išsaugoti esamą salės akustiką, deja buvusi lubų ir sienų apdaila neatitiko naujų priešgaisrinių reikalavimų o juose buvo sumontuoti visi akustiniai sprendimai, difūzoriai, Helmoltz rezonatoriai ir t.t. Megasonus atliko esamų akustinių sprendinių vertinimus, skaičiavimus, ir pateikė rekomendacijas naujų akustinių lubų ir sienų gamybai išsaugant esamą akustiką.

Svarbiausi
Naujausi